NB! Kindla ostusoovi korral helistage ette, et vältida tühisõitu, kuna sortiment võib kiiresti muutuda. Tasumine on sularahas.

Istikute alused

Istikute alused

 

m
Tugevakasvuline
Keskmisekasvuline
Poolnõrgakasvuline
Nõrgakasvuline
m
 
1,0
0,66
0,5
0,25-0,33
 
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Alused
’Antonovka’ seemik
MM 106; B 233; B 545
B 118; M 26
B 396; B 491;P 59
 
Taimede
vahe m
8x4
6x3
5x2
4x1,5
 
Saagi-
aastad
7. - 30.
5. - 25.
4. - 20.
3. - 15.
 
Õunapuude kasvutugevuse rühmad

 

Kuna puuviljasortide paljundamisel seemnetega ei saada sordiehtsaid järglasi, siis tuleb neid sordiomaduste säilitamiseks paljundada vegetatiivselt ehk kloonides.

Viljapuid poogitakse teise taime juurestikule. Seepärast koosneb istik enamasti (väljaarvatud omajuursed) kahest komponendist: maapealsest osast ehk sordist ja juurestikust ehk pookealusest. Pookealus mõjutab puu kasvutugevust, saagikust, vilja suurust, talvekindlust, põuale või liigniiskusele vastupidavust.

Seemikalusel viljapuud on suured ja võivad kasvada rohkem kui 6 - 7 m kõrguseks. Seemikalusel puude kasvutugevus ongi võetud pookealuste võrdlemisel standardiks ja nende kasvuks märgitakse võrdlusskaalal 100%. Seemikalusel puud on talvekindlad, vastupidavad ebasoodsates tingimustes ja pikaealised. Saagikande algus on hilisem, kui kloonalusel puudel

Kloonalus annab poogendile varasema saagikande alguse ja ettemääratud kasvutugevuse. Võib öelda, et kasvutugevus on kloonaluse tüübi tähtsaim omadus.

õunapuude aluseid jaotakse kasvutugevuse alusel nelja gruppi: tugeva-, keskmise-, poolnõrga- ja nõrgakasvulised.

Tugevakasvulised alused:

’Antonovka’ seemikalus.

Keskmisekasvulised ja poolnõrgakasvulised kloonalused:

MM 106; B 233; M 26: B 118 Kasvutugevus 2,5 - 4,5 m. Nende kahe grupi aluseid ei ole väga kindlalt eraldatud. Nendele alustele poogitud puud hakkavad varakult vilja kandma, on saagikad ja vastupidavad

Nõrgakasvulised kloonalused ehk kääbusalused.

B 396; B 491; P 59 Kasvutugevus kuni 2,5 m . Külmakindlad, varaviljakad ja saagikad pookealused. Juurekava on pinnapealne ja puud vajavad pidevat toestamist, viljakamat pinnast ning vajadusel kastmist ka viljakandva puuna.

Taimede kasvutugevusele avaldab mõju veel kasvukoha kliima ja mullastik ning poogend (sort). Seejuures pole puu kasvutugevus alati aluse ja poogendi kasvutugevuse keskmine. Iga pookekombinatsioon (sort määratud kloonalusel) annab iseloomulike majanduslike tunnustega (saagikus, viljakande algus jne) kindla suurusega puu.

Kultuur
Paljundusviis
Kasvutugevus
Alused
Kõrgus (meeter)
õunapuu
seemikalus
tugev-keskmine
Antonovka seemikud
6 - 7
kloonalused
keskmine
MM 106
3,5 - 4,5
B 233
3 - 3,5
poolnõrk
B 118
2,5 - 3,5
M 26*
2,5 - 3,5
nõrk
B 396**
kuni 2,5
B 491**
kuni 2,5
P 59**
kuni 2
Pirnipuu
seemikalus
tugev
metsik pirnipuu
6 - 7
kloonalus
poolnõrk
Küdoonia-S
4 - 5
Ploomipuu
seemikalused
tugev
haraline ploomipuu (alõtša)
4 - 5
poolnõrk-keskmine
Vangenheimi seemik
3 - 4
Kirsipuu
seemikalus
tugev
lõhnav kirsipuu (mahaleb)
6 - 8
kloonalused
keskmine
LC 52
3 - 4
poolnõrk
VC 13
2 - 3