NB! Kindla ostusoovi korral helistage ette, et vältida tühisõitu, kuna sortiment võib kiiresti muutuda.

Meie puude ja põõsaste istutamine

MEIE PUUDE JA PÕÕSASTE ISTUTAMINE

 

Potis kasvatatud nõuistikutel on juurekava hästi kaitstud. Istutusel on juured terved ja istikul kasvuseisakut ei tule. Seetõttu on ka viljakande algus varajasem.

VILJAPUUD. Istutamiseks on vaja lisaks istikule: vett 40-50 liitrit, head komposti või istutusmulda 50-60 liitrit, varuväetist augu põhja umbes 300 gr (happelistel muldadel  luuviljalistele  veel  juurde 100g puutuhka või lupja), toestusvaiasid vähemalt 2, pehmet sidet.
Enne istutamist pange mullapalliga istik vette seniks kuni õhumulle enam ei eraldu.
Istutusauk kaevake läbimõõdus 60-70 cm, sügavus sama - kehval pinnasel suurem. Pealmine, viljakas must muld pange eraldi hunnikusse, altpoolt kaevatud pinnas teisele poole. Istutamisel puistake varuväetis augu põhja ja täitke istutusauk poolest saati viljaka mulla ja komposti seguga. Tallake see tihedaks. Õige istutussügavuse määramiseks asetage taim istutusauku nii, et pookekoht jääb maapinnaga ühetasa. Vajadusel lisage auku mulda või võtke vähemaks.
Eemaldage kile või plastikpott. Juhul, kui juured on tugevasti keerdunud, harutage neid lahtisemaks, nii et mullapall jääb kokku. Värskelt juurepakkevõrku pakitud taim istutage koos juurepakkevõrguga, mis laguneb pinnases üsna kiiresti ja saab taimele toiduks. Asetage taim paika ja täitke istutusauk ümber mullapalli mulla ja komposti seguga. Tallata pinnas tihedaks. Altpoolt võetud pinnasest saab teha kastmisvalli. Kasta võib istutuse käigus või pärast istutust 40-50 liitrit vett puu kohta. Juhul kui edaspidi ilm on palav ja kuiv, kastke õhtutundidel päevasooja veega nii, et ka lehed märguksid.
Toestusvaiad võib lüüa augu põhja kinni. Siduda pehme materjaliga erinevatel kõrgustel soonimise vältimiseks. Valged tüvekaitsed on head varakevadise päikesepõletuse, näriliste ja natuke ka trimmerivigastuste kaitseks.
PÕÕSAD. Põõsaste istutamisel vähendada eelpool mainitud vee-, komposti- ja väetisekoguseid poole võrra. Põõsad istutada ca 10 cm varasemast sügavamale.

Põhjalikumad istutussoovitused leiate Jaan Kivistiku raamatust „Puuviljaaedniku istutusraamat“ kirjastus „Hea lugu“ 2017.
 

Посадка деревьев и кустарников

У саженцев, выращенных в горшках, корневая система хорошо защищена. При высадке из горшков корни здоровы и рост не прекращается. Поэтому начало плодоношения наступает раньше.

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. При посадке растениям требуется дополнительно: 40-50 литров воды, 50-60 литров хорошего компоста или посадочной почвы, около 300 г запасного удобрения в нижней части лунки (на кислых почвах для косточковых добавить еще около 100 г древесной золы или гашеной извести), не менее 2 опор, мягкая повязка.

Перед посадкой погрузите почвенный ком саженца в воду, пока не пропадут пузырьки воздуха.

Выкопайте лунку для посадки диаметром 60-70 см и такой же глубины. Поместите верхний плодородный чернозем в отдельную кучу, грунт, выкопанный снизу, с другой стороны. При посадке насыпьте запасное удобрение в нижнюю часть лунки и затем заполните ее смесью плодородной почвы и компоста. Утрамбуйте. Чтобы определить правильную глубину посадки, поместите растение в посадочную яму так, чтобы участок прививки был на уровне земли. При необходимости добавьте земли  в лунку или уменьшите ее количество.

Удалите пленку или пластиковый горшок. Если корни сильно скручены, распутайте их так, чтобы почвенный ком остался целым. Поместите растение и заполните посадочную яму вокруг почвенного кома смесью почвы и компоста. Утрамбуйте почву. Взятую снизу почву можно использовать для создания оросительной насыпи. Поливать необходимо в количестве 40-50 литров воды на одно дерево во время или после посадки. Если в дальнейшем погода будет жаркой и сухой, поливайте вечером теплой водой, нагретой за день, так, чтобы листья тоже были влажными.

Опоры можно закрепить на дне ямы. Затем подвязать саженец к ним мягким материалом на разной высоте, чтобы избежать искривлений ствола.

Кусты. Уменьшите перед посадкой кустов вышеупомянутое количество воды, компоста и удобрений в два раза. Кусты следует сажать глубже на 10 см. Чтобы не повредить молодых побегов, оставье небольшую ямку, потом заполняете.
Более подробные рекомендации по посадке можно найти в книге Яана Кивистика „Puuviljaaedniku istutusraamat“ издательства „Hea lugu“ 2017.


https://frukti-yagodi.ru/posadka-yablony-s-zakrytoj-kornevoj-sistemoj/