NB! Kindla ostusoovi korral helistage ette, et vältida tühisõitu, kuna sortiment võib kiiresti muutuda.

Projektiga koostöös valminud lõputööd

„Musta leedri (Sambucus niga L.) kasvatamine ja viljade kvaliteet põhjamaade tingimustes“. Mariliis Lulla 2020, Bakalaureusetöö

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5887


„Jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica Thunb.) erinevate sortide kasvatamise perspektiivsus Eesti tingimustes“. Anna Repnau 2020, Magistritöö

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5883


„Sinise kuslapuu (Lonicera caerulea L.) sortide viljade füüsikalised omadused ja biokeemiline koostis“. Siim Tõnisson 2018, Magistritöö

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4264


 

Lõputööd on seotud projektiga "Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine". Projekti toetab Euroopa Liit MAK 2014-2020 meede 16.2.