NB! Kindla ostusoovi korral helistage ette, et vältida tühisõitu, kuna sortiment võib kiiresti muutuda.

Perepuud

Perepuud


Seedri Puukooli perepuu Kadi ja PepiPerepuud on viljapuud, kelle võrasse on poogitud erinevate sortide oksad.

Saagiperioodi pikendamiseks ja/või mitmekesistamiseks oleme sobitanud kokku erineva valmimisaja ning erinevate maitseomadustega sorte.
"Sest kui Valge Klaari puu kannab täie ette, mis nende ubinatega teha, kui pere pole suur."

Poogendi oksad on ära märgitud valge õlivärviga või kollase lindiga ja sortide nimed on oksa küljes etiketil.

 

Tähelepanuks! Perepuud on suuremates pottides, mistõttu on transpordiks vajalik suurem auto (kaubik, universaalkerega auto) või järelhaagis, kuhu on puud võimalik sõidusuunas pikali asetada. Võra toestamiseks on tarvis kaasa võtta 3 – 4 m koormaköit. 

 

Perepuude istikute küljest leiate sellised sildid:

 

Klikkides punastele sordinimedele - avaneb sordikirjeldus.

KUIDAS SAADA MEIE ISTIKUID?

ÕUNA PEREPUUD

Perepuud on keskmisekasvulisel kloonalusel MM 106.

Kahe sordiga perepuud, hind 70 €. 

Antei Lobo
Auksis Liivi kuldrenett
Tellissaare  Liivi kuldrenett

KUIDAS SAADA MEIE ISTIKUID?

Kolme sordiga perepuud, 80 hind €.

Alar Krista Suislepp
Alesja Martsipan Sõstraroosa
Auksis Liivi kuldrenett Pirja
Alesja Melba Suislepp
Els Kikitriinu Valge klaarõun
Mägiõunapuu Melba Konfetnoje
Paide taliõun Valge klaarõun Tiina
Pirja Tiina Martsipan
Salla Liivi kuldrenett Suislepp
Tellissaare Sügisdessert Krügeri tuviõun

 

Nelja sordiga perepuud, hind 90 €.

Alar Krista Suislepp Kaja
Alesja Kovalenkovskoje Krügeri tuviõun Auksis
Alesja Martsipan Lembitu Sõstraroosa
Alesja Melba Valge klaarõun Suislepp
Andris Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Antei Lembitu Meelis Valge klaarõun
Antei Lobo Lembitu Maikki
Antei Melba Antonovka Peetri paradiisiõun
Antei Sügisdessert Kasper Madli
Auksis Krügeri tuviõun Gustav besta Slava pobediteljam
Auksis Liivi kuldrenett Pirja Martsipan
Auksis Tiina Suislepp Sõstraroosa
Dace Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Els Kikitriinu Koit Valge klaarõun
Els Kikitriinu Valge klaarõun Konfetnoje
Gita Suislepp Kaja Madli
Inta Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Ivuška Kasper Koit Kovalenkovskoje
Koritšnoje polosatoje Sügisdessert Pirja Tiina
Krameri tuviõun Konfetnoje Melba Krügeri tuviõun
Krameri tuviõun Suislepp Melba Valge klaarõun
Krapes cukurins Valge klaarõun Liivi kuldrenett Sügisdessert
Liivi sibulõun Kovalenkovskoje Krügeri tuviõun Liivi kuldrenett
Maitsev taliõun Kaimo Kasper Martsipan
Maitsev taliõun Krügeri tuviõun Kikitriinu Sügisdessert
Monta Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Novoje sladkoje Kovalenkovskoje Krista Kaja
Olga Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Oskars Krügeri tuviõun Krista Tallinna pirnõun
Paide taliõun Lembitu Valge klaarõun Tiina
Põltsamaa taliõun Suislepp Melba Valge klaarõun
Salla Liivi kuldrenett Suislepp Sõstraroosa
Tellisaare Sügisdessert Krügeri tuviõun Valge klaarõun
Zemgales Salda Kasper Koit Kovalenkovskoje

 

PIRNI PEREPUUD

 

Kahe sordiga perepuud, hind 70 €.

Toesemoodustaja TL - 9 Karmla
Toesemoodustaja TL - 9 Pepi
Toesemoodustaja TL - 9 Summercrisp
Toesemoodustaja TL - 9 Suvenirs

 

Kahe sordiga perepuud, hind 70 €.

Pepi Kai

 

Nelja sordiga perepuud, hind 90 €.

Pamjatnaja Tjuttševskaja Duhmjanaja Suvenirs


 

PLOOMI PEREPUUD

Kahe sordiga perepuud, hind 70 €

Agen Emma Leppermann
Ave Emma Leppermann
Ave Suhkruploom
Märjamaa Liivi kollane munaploom
Renklod Haritonovoi Emma Leppermann
Vilmitar Ave
Vilmitar Renklod Haritonovoi

 

MURELI PEREPUUD madalakasvulisel alusel VC-13


Kahe sordiga perepuud, hind 80 €.

Anu Dönisseni kollane
Anu Elle
Anu Polli murel
Arthur Anu
Arthur Madissoni roosa
Arthur Zorka
Dönisseni kollane Anu
Dönisseni kollane Arthur
Dönisseni kollane Madissoni roosa
Dönisseni kollane Mupi
Dönisseni kollane Tõmmu
Elle Helgi
Elle Madissoni roosa
Helgi Dönisseni kollane
Madissoni roosa Arthur
Madissoni roosa Elle
Madissoni roosa Helgi
Madissoni roosa Mupi
Madissoni roosa Zorka
Meelika Dönisseni kollane
Meelika Madissoni roosa
Mupi Dönisseni kollane
Mupi Madissoni roosa
Tõmmu Elle
Tõmmu Madissoni roosa
Tõmmu Zorka

 

Kolme sordiga perepuud, hind 90 €.

Arthur Anu Elle
Arthur Madissoni roosa Anu
Arthur Zorka Anu
Arthur Zorka Madissoni roosa
Dönissoni kollane Anu Meelika
Dönissoni kollane Arthur Madissoni roosa
Dönissoni kollane Madissoni roosa Meelika
Dönissoni kollane Madissoni roosa Tõmmu
Dönisseni kollane Mupi Madissoni roosa
Dönissoni kollane Mupi Anu
Elle Arthur Helgi
Elle Helgi Madissoni roosa
Elle Helgi Tõmmu
Elle Madissoni roosa Tõmmu
Madissoni roosa Arthur Elle
Madissoni roosa Helgi Arthur
Madissoni roosa Zorka Arthur
Meelika Madissoni roosa Dönisseni kollane
Tõmmu Elle Taki

 
Nelja sordiga perepuud, hind 100
 €.

Anu Elle Dönissoni kollane Madissoni roosa
Anu Polli murel Elle Dönissoni kollane
Arthur Madissoni roosa Anu Elle
Arthur Zorka Madissoni roosa Anu
Dönissoni kollane Arthur Madissoni roosa Tõmmu
Dönisseni kollane Madissoni roosa Anu Meelika
Dönissoni kollane Mupi Anu Meelika
Dönissoni kollane Mupi Madissoni roosa Anu
Elle Arthur Helgi Madissoni roosa
Madissoni roosa Arthur Dönissoni kollane Anu
Madissoni roosa Arthur Dönissoni kollane Mupi
Madissoni roosa Arthur Helgi Taki
Madissoni roosa Helgi Arthur Elle
Madissoni roosa Zorka Arthur Mupi
Madissoni roosa Zorka Arthur Elle
Mupi Madissoni roosa Dönisseni kollane Elle


Viie sordiga perepuud, hind 110 €.

Arthur Zorka Madissoni roosa Anu Elle
Dönisseni kollane Mupi Madissoni roosa Anu Meelika
Madissoni roosa Arthur Dönisseni kollane Mupi Anu
Madissoni roosa Zorka Arthur Elle Mupi

 

MURELI SPALEERPUUD madalakasvulisel alusel VC-13

Viie sordiga 120 €.

Anu Polli murel Elle Dönisseni kollane Madissoni roosa
Helgi Taki Dönisseni kollane Madissoni roosa Meelika
Madissoni roosa Arthur Dönisseni kollane Mupi Anu
Madissoni roosa Helgi Arthur Elle Mupi
Madissoni roosa Zorka Arthur Elle Mupi
Meelika Madissoni roosa Dönisseni kollane Anu Tõmmu

Nelja sordiga 110 €.

Madissoni roosa Arthur Dönisseni kollane Mupi
Madissoni roosa Helgi Arthur Elle
Madissoni roosa Zorka Arthur Elle
Madissoni roosa Zorka Elle Mupi

 

 


Sageli küsitakse, et kas 4-sordiga perepuust võib lõpuks saada 1-sordiga puu? See võib juhtuda siis, kui võrakujunduse käigus mõni sort välja lõigata. Puukoolist väljudes on perepuudel eri sordid tähistatud teibiga ja etiketiga. Soovitame kodus hiljem puu kasvades lisada mittelagunevast materjalist paelad eri sortide tähistamiseks. Pael peaks olema lõdvalt, et ei sooniks. Alloleval pildil on näha, kuidas on etikettidega ja teipidega perepuu sordid märgistatud.


Alumisel pildil on viljapuu, mille võrasse on poogitud kliendi valitud erinevad sordid. Pookimine toimus sama aasta kevadel, pilt on tehtud uuli alguses. Pooked on kenasti kasvama läinud ja lehtinud. Puukese anname kliendile üle suve lõpu poole.


Perepuud ehk mitmesordiviljapuud Seedri Puukoolist (Kanal2 Aiasaade, 31.05.2014)